Urban Water Management – Science as a Service

Urban Water Management  –  Science as a Service

Urban Water Management är ett utvecklings- och konsultbolag inom strategisk VA-planering som ägs av forskare och medarbetare.

Vi hjälper våra uppdragsgivare att planera för:

  • Uthålliga vatten- och avloppssystem i stad och land
  • Skydd av bebyggelse vid kraftiga regn
  • Minskad övergödning i våra sjöar och hav
  • Kretslopp av ren växtnäring
  • Giftfri miljö
  • Minimal klimatpåverkan genom energieffektiva lösningar

Subscribe to Urban Water RSS