Urban Water Management – Science as a Service

SP Urban Water Management  –  Science as a Service

Urban Water Management är sedan februari 2015 en del av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut. För mer information se pressmeddelande från januari 2015. 

SP Urban Water Management skapar förutsättningar för:

Uthålliga vatten- och avloppssystem i stad och land       
Skydd av bebyggelse vid kraftiga regn       
Minskad övergödning i våra sjöar och hav       
Kretslopp av ren växtnäring       
Giftfri miljö       
Minimal klimatpåverkan genom energieffektiva lösningar

Subscribe to Urban Water RSS