Hållbarhetsbedömning för VA i bebyggelsegrupper med VeVa

I Sveriges kommuner pågår ett omfattande arbete med att planera och genomföra VA-lösningar för bebyggelsegrupper. Som stöd vid beslut om huruvida centrala VA-system bör byggas ut eller om VA-försörjningen borde hanteras lokalt, kan vårt verktyg för hållbarhetsbedömning för VA i bebyggelsegrupper (VeVa) användas . Genom systemanalys kan konsekvenser för miljöpåverkan, kostnader, energianvändning och klimatpåverkan jämföras för olika system.

VeVa har delvis utvecklats med regionala medel och finns tillgänglig för nedladdning tillsammans med en handbok för tillämpning av verktyget, som fungerar som stöd i när och hur VeVa kan användas i kommunens VA-planeringsarbete.

Ladda ner Verktyget för hållbarhetsbedömning för VA i bebyggelsegrupper (VeVa) här.

Ladda ner Handbok för tillämpning av VeVa här.