Finansiering som uppdrag

Vi erbjuder våra uppdragsgivare hjälp med att finna finansiering från internationella, nationella och regionala aktörer, bland andra EU, SIDA, Svensk Vatten Utveckling (SVU) och Tillväxtverket. Vi kan även stödja kommuner och landsting i upphandlingsprocessen inom ramen för innovativ offentlig upphandling.